Chất sửa chữa đường ống YK-8406

Chất sửa chữa chống ăn mòn YK-8406 là vật liệu chống ăn mòn chất lượng cao và mật độ cao dựa trên bột gốm. Nó có hai thành phần, có độ nhớt thấp, có thể chải và có khả năng chống axit và kiềm mạnh.

YK-8406 được sử dụng để sửa chữa máy bơm, van, đường ống, tấm cuối trao đổi nhiệt, bể chứa, thùng dầu, sửa chữa bộ trao đổi lò phản ứng tráng men bị ăn mòn và có thể được sử dụng làm lớp phủ bảo vệ trước cho các khu vực rộng lớn.