KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

mỡ độ ồn thấp mỡ giảm thanh

Mỡ giảm chấn máy giặt HS-810

chất xúc tác

Kodak Ultratherm

dầu chống gỉ chống ăn mòn

Dầu chống ăn mòn ROCOL DRY MOLY SPRAY

Kỹ thuật