Mát tít sửa chữa kim loại nhiệt độ cao Belzona 1391T

Belzona 1391T là hợp chất chịu nhiệt độ cao hai thành phần có thể được sử dụng trong môi trường ngâm liên tục lên đến 120 °C. Belzona 1391T có khả năng chống ăn mòn, xói mòn tuyệt vời ở nhiệt độ cao.

Belzona 1391T là hợp chất hai lớp có thể sử dụng ở nhiệt độ thấp. Lớp phủ trên có thể được sử dụng trong vòng 24 giờ để sử dụng hiệu quả với thời gian ngưng máy tối thiểu.

Các ứng dụng của nó bao gồm:

  • Máy tách dầu
  • Bộ lọc nước biển
  • Máy bắt sên
  • Thiết bị bay hơi
  • Hệ thống MEA / MDEA
  • Máy chà sàn
  • Bộ trao đổi nhiệt
  • Bể thu hồi nước ngưng
  • Bộ chia
  • Tháp hấp thụ