Bột trét Devcon Titanium Putty 10760

Devcon 10760 là bột trét màu xám. Bột trét có khả năng chống lại các hóa chất và hầu hết các loại axit, bazơ, dung môi và kiềm và rất tốt cho việc sửa chữa các thiết bị và bộ phận cần gia công hoàn thiện.

Các tính năng của Devcon 10760

  • Màu xám
  • Kích thước thùng chứa: 1lb
  • Vùng phủ sóng: 47in²
  • Trọng lượng riêng: 2,36g/cc
  • Nhiệt độ hoạt động tối đa: +90°F
  • Nhiệt độ hoạt động tối thiểu: +55°F
  • Các ứng dụng: Khôi phục vỏ ổ trục và trục có điểm, xây dựng lại vòng mòn, thanh trượt thủy lực và van, sửa chữa thiết bị và bộ phận cần hoàn thiện bằng máy