Chất kết dính 3M K-520

  • 3M K-520 có thể được sử dụng kết hợp với băng keo hai lớp 3M. Chủ yếu được sử dụng để xử lý trước bề mặt của một số vật liệu có năng lượng bề mặt thấp để tăng độ bám dính ban đầu của băng khi dán.
  • Đặc biệt thích hợp cho băng xốp acrylic.
Danh mục: