Kodak Ultratherm

Kodak Ultratherm là loại chất hoàn thiện cao su được bôi lên các tấm offset trước khi sấy, nhằm tăng khả năng tuần hoàn và kháng hóa chất của các tấm offset. Nó cung cấp sự bảo vệ cơ học và chống oxy hóa trước khi sấy.

Danh mục: