Nhũ tương ShinEtsu KM-72GS

KM-72GS là chất khử bọt dựa trên nhũ tương silicone thường được sử dụng làm phụ gia thực phẩm. KM-72GS là chất khử bọt có độ nhớt trung bình, độ ổn định cao được sử dụng cho dầu tạo bọt gốc nước.

Danh mục: