Chất hoàn thiện KODAK 850S

  • Kodak là một trong những nhà cung cấp thiết bị và hóa chất in offset lâu đời nhất. Họ nổi trội nhờ chất lượng vượt trội và máy móc của họ.
  • KODAK 850S Plate Finisher – Kodak khuyên dùng Kodak 850 Neutral và Finisher CtP Gum cho các tấm CtP nhiệt. Nó được sử dụng hoặc sử dụng tay hoặc máy. Đây là giải pháp hoàn thiện phổ quát cho tất cả các bản in offset âm và dương kỹ thuật số KODAK.
Danh mục: