Keo sửa chữa đồ gỗ PSI QuikWood

Một hợp chất polyme có thể nhào bằng tay, có thể nổi, bán chạy để sửa chữa vĩnh viễn gỗ. Nó cũng kết dính với kim loại, thủy tinh, nề và nhiều loại nhựa.

  • Giải pháp sửa chữa nhỏ hoặc khẩn cấp
  • Dễ sử dụng
  • Sức mạnh tăng cường
  • Giải pháp tiết kiệm chi phí sửa chữa
  • Sửa chữa đồ gỗ