Keo silicon KORASILON

Keo silicon KORASILON

Để sử dụng như bột nhão mài, paste làm kín, mỡ bôi trơn và paste bảo vệ. Chất chống ẩm. Cũng thích hợp làm chất trám khe cho các thiết bị điện, làm mỡ bôi trơn cho các bộ làm mát và làm chất tháo khuôn. Chịu nhiệt độ trong phạm vi -50 đến +200 ° C.

Danh mục: