Wacker ELASTOSIL E41 Keo silicone đa năng

KEO ELASTOSIL E41

ELASTOSIL E41 là keo silicone một thành phần có thể chảy được với các đặc tính cơ học tuyệt vời, đóng chứa kim loại ở nhiệt độ bình thường dưới tác động của độ ẩm trong khí quyển.

Nó cho thấy các đặc tính cơ học tuyệt vời, có đặc tính bám dính tốt với nhiều chất nền, là trên keo silicone khô cứng.

Danh mục: