Keo Silicone Dow Corning SYLGARD 184

Keo silicone SYLGARD 184

Mô tả Sản phẩm

Keo silicone Dow Corning SYLGARD 184 là keo hai thành phần. Các thành phần cơ bản và chất đóng chứa kim loại được trộn hoàn toàn với tỷ lệ trọng lượng 10: 1, và độ đặc của hỗn hợp có độ nhớt trung bình tương tự như của dầu động cơ SAE 40. Bất kể độ dày, dầu hỗn hợp sẽ đông đặc lại thành cao su trong suốt linh hoạt, thích hợp cho các ứng dụng đóng gói và đóng bầu điện tử / điện.

Keo silicone Dow Corning SYLGARD 184 được bảo dưỡng trong khoảng nhiệt độ 25 ℃~ 150 ℃, không có hiện tượng tỏa nhiệt, không cần đóng chứa kim loại thứ cấp. Sau khi quá trình đóng chứa kim loại hoàn thành, nó có thể được sử dụng trong phạm vi nhiệt độ-55℃~ 200 ℃ ngay lập tức.

Danh mục: