Keo hai thành phần LOCTITE UK 8103 UK 5400

LOCTITE UK 8103 / LOCTITE UK 5400 là keo hai thành phần không dung môi, gốc polyurethane. Phần nhựa (thành phần A) chứa các hợp chất hữu cơ có nhóm hydroxyl, chất làm cứng (thành phần B) dựa trên isocyanate.

Danh mục: