Wacker ELASTOSIL E43 keo silicone cấp thực phẩm keo y tế keo điện tử

KEO ELASTOSIL E43

ELASTOSIL E43 là keo silicone một thành phần tự làm phẳng bằng acetoxy, chứa kim loại ở nhiệt độ phòng dưới tác động của độ ẩm trong khí quyển.

Nó cho thấy các đặc tính cơ học tuyệt vời, có đặc tính kết dính tốt với nhiều loại bề mặt. Đặc biệt được sử dụng làm keo trên keo silicone khô cứng, dùng trong nhiều ứng dụng.

Danh mục: