Mỡ bôi trơn băng tải mỡ thực phẩm nhiệt độ cao NSF H1

  • Mỡ chịu nhiệt dùng trong ngành thực phẩm
  • Ứng dụng: Dầu nhớt công nghiệp
  • Màu sắc: trắng
  • Giấy chứng nhận: NSF