Mỡ nhiệt độ cao mỡ bôi trơn nhiệt độ thấp silicone

  • Mỡ chịu nhiệt màu trắng.
  • NLGI : 2.
  • Nhiệt độ làm việc ℃ : -40 ℃ đến + 200 ℃.
Danh mục: