Krytox GPL207 Mỡ thực phẩm chịu nhiệt độ cao

Mỡ thực phẩm chịu nhiệt độ cao Krytox GPL207

Mỡ thực phẩm H1, Lớp NLGI 2, Mỡ gốc tổng hợp PFPE với Chất làm đặc PTFE để bôi trơn cho Mỡ đa năng (-22 ° F đến 550 ° F).

  • Nhà sản xuất: Chemours
  • Dòng sản phẩm: Mỡ Krytox
  • Sản phẩm: Mỡ thực phẩm Krytox cho các ứng dụng tiếp xúc thực phẩm
  • Ứng dụng: bôi trơn vòng bi ổ trục chịu nhiệt độ cao