Keo dán 3M 4799L

  • Keo chịu nhiệt và nước độ bền lâu dài.
  • Kết dính chắc chắn và dính đáng tin cậy.
  • Lý tưởng cho việc tước bỏ thời tiết, ghép/làm kín tấm cao su.
Danh mục: