Keo cảm quang KIWO AZOCOL POLY-PLUS S/3

KIWOCOL POLY-PLUS S cung cấp các đặc tính sao chép vượt trội. Nó rất phù hợp để tái tạo ảnh bán sắc hoặc các ứng dụng có chi tiết đẹp khác. Khả năng kháng dung môi của nó cho KIWOCOL POLY-PLUS S sức mạnh vượt trội trước hầu hết các dung môi và chất tẩy mực, đồng thời vẫn bền bỉ trong
môi trường ẩm ướt. Tính linh hoạt của nó sức đề kháng cơ học rất tốt.

Danh mục: