Dầu trắng thực phẩm Mobi Primol N 352, N 382, N 542

Mobil Primol N 352 là một hỗn hợp tinh chế của các hydrocacbon no lỏng. Nó là dầu nhờn không màu, trong suốt và về cơ bản là không mùi và không vị. Nó thu được từ gốc khoáng thông qua một số giai đoạn tinh chế, bao gồm cả quá trình tinh chế cuối cùng bằng quá trình hydro hóa xúc tác. Primol N 352 chứa 5 ppm alpha-tocopherol (vitamin E) cấp thực phẩm như một chất ức chế quá trình oxy hóa.

Primol N 352 được sản xuất để đáp ứng yêu cầu về độ tinh khiết của Dược điển Do tính trơ hóa học vượt trội, nó thể hiện màu sắc và độ ổn định oxy hóa tốt hơn hầu hết các loại dầu gốc khoáng và dầu thực vật, khi được bảo quản và sử dụng trong các điều kiện được kiểm soát.

Primol N 352 có thể được sử dụng trong nhiều ứng dụng liên quan đến thực phẩm, mỹ phẩm và dược phẩm theo luật và quy định hiện hành ở mỗi quốc gia.

Danh mục: