Krytox GPL206 Mỡ bôi trơn thực phẩm đa năng

Mỡ an toàn thực phẩm Krytox GPL206

Mỡ Tiêu Chuẩn Thực phẩm H1, Lớp NLGI 2, Mỡ gốc tổng hợp PFPE với Chất làm đặc PTFE để Bôi trơn cho Mục đích Chung (-33 ° F đến 500 ° F).

  • Nhà sản xuất: Chemours
  • Dòng sản phẩm: Mỡ Krytox
  • Sản phẩm: Mỡ Krytox cho các ứng dụng thực phẩm, dược phẩm
Danh mục: