Chất sửa chữa bề mặt PH2260

PH2260 là vật liệu composite hai thành phần, giống như đất sét, chịu mài mòn với gốm hạt nhỏ hình cầu cứng và thạch anh làm cốt liệu. Nó được sử dụng để sửa chữa thiết bị bị mài mòn trên diện rộng trong điều kiện xói mòn. vật liệu hạt mịn hoặc để sản xuất lớp phủ bảo vệ trước như đường ống hệ thống rửa than và chuẩn bị khoáng, ống khuỷu, máng bôi trơn, máy ly tâm, màn rung,…