Mỡ nhiệt độ cao 600 °C 1000 °C Changming

Mỡ có khả năng chịu nhiệt độ cao lên tới 1000 °C thích hợp cho nhiệt độ cao và tải nặng, bôi trơn bộ phận ma sát của thiết bị ổ trục và xích nhiệt độ cao.