mỡ chịu nhiệt GX-501 chịu nhiệt độ cao 500 °C

Mỡ chịu nhiệt độ cao 500 °C.