Keo dán BSI Bob Smith Industries

Keo Bob Smith Industries có độ nhớt mỏng như nước thấm sâu vào khớp nhờ hoạt động mao dẫn và khô lại chỉ trong vài giây. Các bề mặt được kết dính phải vừa khít và phải được giữ chặt với nhau trong khi bạn áp dụng CA xung quanh các cạnh của đường may. Tại thời điểm CA khô, chúng thải ra hơi có thể gây kích ứng mũi và mắt, vì vậy hãy chuẩn bị sẵn sàng. CA mỏng hoạt động rất tốt trên gỗ balsa vì chúng thâm nhập vào gỗ và tạo thành nhiều thứ hơn là chỉ kết dính bề mặt.

Danh mục: