GLEITMO 705 mỡ bôi trơn nhiệt độ cao màu xám 1000 độ C

GLEITMO 705 mỡ bôi trơn chiu nhiệt độ cao 1000 độ C dùng trong đúc khuôn nhôm thép, lò gang, lò thép, lò sơn, lò sấy.