Chất sửa chữa kim loại PH2211 PH1160

  • Một loại hợp chất giải quyết được nhiều vấn đề về lớp phủ chống ăn mòn axit-bazơ.
  • Sản phẩm giúp bạn sửa chữa không cần tráng men.