Chất sửa chữa kim loại DEVCON 10210 – Plastic Steel Liquid

DEVCON 10210 là chất sửa chữa khuôn đúc thép và khuôn đúc nhựa, là vật liệu sửa chữa kim loại có chứa bột thép làm chất độn gia cố, nó ở trạng thái lỏng trước khi hóa rắn, thích hợp để làm kín các lỗ và vết nứt kim loại lớn hoặc sâu, hoặc sử dụng để sản xuất các loại khuôn, đồ gá và mô hình có hình dạng phức tạp hoặc các bộ phận và linh kiện cơ khí tự chế tạo.

  • Hợp chất làm kín, làm phẳng lý tưởng cho máy móc và thiết bị
  • Độ nhớt thấp để rót dễ dàng
  • Có thể được đúc trên các mô hình để tái tạo chi tiết chính xác
  • Có thể được gia công để đóng dung sai
  • Độ co ngót thấp
  • Sửa chữa những khu vực khó tiếp cận nơi cần sử dụng epoxy có thể chảy được
  • Sửa chữa khuôn