Chất bịt kín THREEBOND 4332C

  • Chất làm kín đường ống dẫn khí không dung môi một thành phần, duy trì tính chất làm kín và kết dính trong thời gian dài, cho các đường ống dẫn khí tự nhiên, khí thành phố và khí propan.
  • Xuất xứ từ Nhật Bản, mã số sản phẩm là 374-8804.
Danh mục: