AVILUB METACORIN 832 – Dầu chống gỉ AVIA

Avilube Metacorin 832 là dầu chống gỉ, bảo vệ chống ăn mòn lâu dài. Sau khi sản phẩm được sử dụng và bay hơi sẽ tạo ra một lớp bôi trơn bảo vệ dạng sáp khô, giúp chống ăn mòn lâu dài giúp bảo vệ chống ăn mòn kim loại trong nhà, ngoài trời và trong quá trình vận chuyển. Sản phẩm cũng có thể được sử dụng như một chất làm kín đáy, nếu cần thiết, nó có thể được pha loãng với dung môi hữu cơ (chẳng hạn như Avilabe Metasolv 706).