AVIA FLUID ATF 86 – Dầu hộp số

AVIA FLUID ATF 86

AVIA FLUID ATF 86 là dầu hộp số tự động. Nó có chỉ số độ nhớt cao và điểm đông đặc rất thấp, đồng thời cung cấp khả năng hoạt động ở nhiệt độ thấp tốt và khả năng chịu tải tốt trong phạm vi nhiệt độ rộng.

Danh mục: